Phieu thanh toan

                                   PHIẾU THANH TOÁN

BKS

SL Ca Giá ca Thành tiền Xăng Km SD Tiền Km Xước Lưu đêm
Thiếu Thừa
{bks} {slca} {tien1ca} {tienca} {xangthieu} {xangthua} {kmsd} {tienkm} {xuoc} {luudem}
Đặt cọc {datcoc} Tổng tiền {tongtien}

                            Khách hàng                                                                                                              Điều phối                                                                                                                                                                                                                                  

Nhận xét

Khách hàng

Đánh giá của khách hàng là niềm tin giúp Ngô Minh phát triển.
Xin chân thành cảm ơn!

CHÚNG TÔI LÀ SỐ MỘT

Xe tự lái Ngô Minh là thương hiệu dịch vụ xe tự lái hàng đầu tại Hà Nội và đã phát triển được 10 năm nay.

An toàn

Thông tin số hóa và bí mật

Uy tín

Thuê xe chất lượng, đi xa khỏi lo

Tích lũy

Nhiều chương trình cho đại lý

24/7

Hỗ trợ và chăm sóc 24/7

Copyright 2017. All rights reserved by: Ngô Minh

Bạn chờ 1 chút nhé.